RESULTATS DE LES VOTACIONS EN LES GRANS INVERSIONS


2456 votsConsulta no votada

Millora de l´enllumenat públic en tots els barris de Paterna

S’apostarà per tecnologia LED per a aconseguir una major eficiència energètica. Els carrers estaran més il·luminades, hi haurà un estalvi econòmic i més seguretat. Es millorarà l’enllumenat públic en tots els barris de Paterna.
2166 votsConsulta no votada

Renovació de contenidors de RSU i selectivaEs millorarà la xarxa de recollida de fems i s’ampliaran els punts de reciclatge, una mesura que contribuirà a preservar el medi ambient.

RESULTATS DE LES VOTACIONS EN LES INVERSIONS


Via Pública

1191 votsConsulta no votada

Condicionament solar municipal al costat del CEIP Torre de Paterna ( aparcament)Adequació del solar situat en la confluència dels carrers Verge dels Desemparats i Cristobal Còlon projectat una zona d’aparcament públic per als veïns del barri, amb el condicionament de 58 places d’aparcament.
1324 votsConsulta no votada

Escocells

 

Continuant amb la millora de l’espai públic, la present actuació completa la intervenció en els escocells situats en la via publica executant en aquests elements un paviment de cautxú filtrant que elimina les barreres arquitectòniques i evita l’acumulació de brutícia en aquests. S’intervé en els barris de Santa Rita, Campament, Centre, Alborgí, […]
929 votsConsulta no votada

Adequació aparcaments nucli urbà

   

Creació d’una nova zona d’aparcament públic al carrer Amanecer, on es generen un total de 42 places d’aparcament, i adequació de l’aparcament de vehicles situat en la Plaça Leoncio Badia ( Cementeri Municipal) on se situaren 54 places d’aparcament.
565 votsConsulta no votada

Adequació aparcaments via pública àrea Parc Torre i Palau

   

Adequació d’àrees d’aparcament en la zona centre, a l’entorn del parc de la Torre i el Palau, amb la creació de dues zones diferenciades d’aparcament per a 12 vehicles i 15 vehicles. Restauració Torre de Paterna Restauració del Bé d’Interés Cultural de la Torre de Paterna, amb la recuperació del seu estat històric original, eliminant aquells elements impropis incorporats en l’edifici en les últimes intervencions realitzades.
684 votsConsulta no votada

Adequació aparcaments Lloma LlargaConstrucció d’una nova zona d’aparcament públic de vehicles al carrer Dauradella, dotant 26 noves places, i reforma de la rotonda situada als carrers Espigol, Falaguera i Ginesta on es preveu la generació de 20 places d’aparcament.
1996 votsConsulta no votada

Via publica

 

Projecte d’intervenció en les vies publiques del municipi, amb la reposició i construcció de voreres i calçades en tots els barris.

Medi Ambient

2154 votsConsulta no votada

Ampliació sistema defensa contra incendis forestals a la Canyada


Instal·lació del sistema de torres de defensa contra incendis en els flancs sud de la urbanització La Vallesa i de la Canyada Sud, completant la que contempla el projecte GUARDIAN, que només protegeix els flancs orientats a ponent que són els que presenten major risc.
535 votsConsulta no votada

Adequació del Jardí dels HortsIntervenció al Jardí dels Horts que contempla l’eliminació de barreres arquitectòniques, creació de zones pavimentades i àrees de descans dotades amb bancs i àrees de joc per als xicotets amb gespa artificial.
1454 votsConsulta no votada

Millora de la torre de vigilància forestal de la VallesaProjecte consistent en:  Retirada de l’actual escala de caragol d’accés a la garita superior de vigilància, substituint-la per un bloc d’escala lateral més ampla, dividida en trams rectes menys inclinats i amb replanells, que serveix a més de riostra per al cos de la torre.  Ampliació de l’ample de la plataforma…
1253 votsConsulta no votada

Millores en Parc Central

   

Intervenció de millora al Parc Central, amb la creació de zones d’ombra, millora en àrees de joc infantil, adequació de la plaça central, increment en la vegetació del parc,….
1145 votsConsulta no votada

Intervenció en àrees de joc infantil. Fase IIISeguint amb el pla municipal de millora i condicionament de les àrees de joc infantil es projecta la intervenció en les zones situades en la zona verda confrontant als carrers Santa Justa i Rufina i Music A. Cabeza, zona esportiva de Lloma LLarga Sud i Mas del Rosari.
1017 votsConsulta no votada

Cementeri de mascotesCreació d’un cementeri de mascotes en la zona dotacional municipal confrontant a la Carretera de Manises, on es conserven les restes de les nostres mascotes.

Esports

1394 votsConsulta no votada

Ampliació de la Ciutat Esportiva (un nou camp de futbol, vestuaris, il·luminat LED…)L’actuació recull la construcció d’un camp de futbol 7 i els seus vestuaris complementaris, il·luminació amb tecnologia LED dels camps de futbol i pavellons esportius, intervenció en banys del pavelló municipal, barrat dels camps de futbol, substitució de liners de la piscina coberta,…
1707 votsConsulta no votada

Tancat de diferents instal·lacions esportivesL’actuació proposa la substitució del clos de diverses instal·lacions esportives municipals. Les instal·lacions en les quals s’actuarà amb les pista de futbol sala de Bovalar, les instal·lacions esportives de Valterna Sud, piscina descoberta del Poliesportiu Valterna Nord, pista de futbol sala […]
727 votsConsulta no votada

Construcció de frontó en poliesportiu de la Carretera de ManisesConstrucció d’un frontó curt de 30 metres descobert en les instal·lacions esportives de la carretera de Manises, sent les dimensions de la instal·lació 30 metres de longitud, 11 metres d’amplària i x 11 metres d’altura.

Patrimoni

1703 votsConsulta no votada

Restauració Torre de Paterna al seu estat original (es llevaran l’escales i altres elements segons demana la GVA)Restauració del Bé d’Interés Cultural de la Torre de Paterna, amb la recuperació del seu estat històric original, eliminant aquells elements impropis incorporats en l’edifici en les últimes intervencions realitzades (com llevar l’escales i altres elements com demana la Conselleria de Cultura de la GVA).
1339 votsConsulta no votada

Reforma carrers adjacents Plaza del PobleReurbanització dels carrers Maestro Canos, Maestro Soler i Església, amb la substitució i millora de les instal·lacions urbanes i paviments, millorant l’entorn protegit del casc històric.
936 votsConsulta no votada

Adequació depòsit fons arqueologia Museu Municipal de la CeràmicaAl Museu de Ceràmica de Paterna necessitem més espai per a mantindre la gran quantitat de material històric-artístic que tenim a la nostra ciutat.
794 votsConsulta no votada

Remodelació façana edifici públic Carrer Maestro CanosRestauració i reforma de la façana de l’edifici municipal situat al carrer Maestro Canos, a fi de millorar les condicions tèrmiques i acústiques de l’edificació.