Les votacions han finalitzat


Renovació de contenidors de RSU i selectiva


Es millorarà la xarxa de recollida de fems i s’ampliaran els punts de reciclatge, una mesura que contribuirà a preservar el medi ambient.

2166 votsConsulta no votada